Apie mus

Audito ir apskaitos tarnyba, kurios savininkė ir steigėja yra valstybė, įsteigta 2002 m. vasario 28 d. Įgyvendinti savininko teises ir pareigas įgaliota Finansų ministerija. 
Įstaigai pavestos dvi pagrindinės funkcijos: leisti verslo apskaitos standartus ir vykdyti auditorių ir audito įmonių viešąją priežiūrą. 

Naujienos

2014 m. balandžio 10 d. įvyko IFIAR plenarinis posėdis 2014-04-16
Drausminės nuobaudos paskirtos auditorėms Olgai Kivel ir Anai Sirienei bei duotas nurodymas audito įmonei UAB „Nepriklausomas auditas" 2014-04-15
Atlikus audito įmonės UAB „Nepriklausomas auditas“, auditorių Olgos Kivel ir Anos Sirienės atliktų auditų tyrimus, nustatyta reikšmingų audito atlikimo trūkumų, todėl Lietuvos auditorių rūmams nurodyta panaikinti auditorių Olgos Kivel ir Anos Sirienės auditoriaus vardą. Taip pat duotas nurodymas audito įmonei UAB „Nepriklausomas auditas“ ištaisyti nustatytus trūkumus.
IFIAR skelbia 2013 m. tikrinimo rezultatų apžvalgą 2014-04-11
Tarptautinis nepriklausomų audito priežiūros organizacijų forumas (TNAPOF, angl. IFIAR) 2014 m. balandžio 10 dieną paskelbė per 2013 m. atliktų auditų tikrinimo rezultatų apžvalgą, kurioje apibendrinta viešojo intereso įmonių, įskaitant svarbias finansų sistemos institucijas, atliktų auditų tikrinimo, atlikto IFIAR narių, audito priežiūros institucijų, rezultatai.
Europos Parlamentas pritarė audito reformai 2014-04-04
Europos Parlamentas 2014 m. balandžio 3 d. oficialiai pritarė audito reformai: pakeisti audito direktyvą ir priimti reglamentą dėl viešojo intereso įmonių audito.
Patvirtintas 40-asis VAS „Euro įvedimas“. 2014-04-01
Audito ir apskaitos tarnyba patvirtino naują 40-ąjį verslo apskaitos standartą, kuriame verslo apskaitos standartus taikančioms įmonėms nustatyti litais išreikštų verčių perskaičiavimo į eurais išreikštas vertes ir registravimo apskaitoje, apskaitos tvarkymo grynųjų eurų ir litų bendros apyvartos laikotarpiu ir susijusios informacijos pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai. Standartas Teisės aktų registre paskelbtas 2014 m. kovo 31 d.
Pakeistos 23-iojo VAS „Turto nuvertėjimas“ metodinės rekomendacijos. 2014-03-31
Papildytas standarto 11(1) ir 35(1) punktų, reglamentuojančių valstybės ir savivaldybės įmonių pajamoms uždirbti nenaudojamo patikėjimo teise gauto turto, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, nuvertėjimo apskaitą, aiškinimas metodinėse rekomendacijose.
Pakeistos 4-ojo verslo apskaitos standarto „Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita“ metodinės rekomendacijos 2014-03-31
Pakeistos 38-ojo VAS metodinės rekomendacijos 2014-03-31
Pakeistas 38-ojo verslo apskaitos standarto „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos“ 21 punkto aiškinimas dėl komandiruotės išlaidų užsienio valiuta apskaitos.
Ieškome darbuotojų 2014-03-24
2014 m. kovo 20 d. vyks Apskaitos standartų komiteto posėdis. 2014-03-14
Apskaitos standartų komiteto posėdyje bus svarstomas 40-ojo VAS „Euro įvedimas“ projektas, 39-ojo VAS „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos“ pakeitimo projektas ir 32-ojo VAS „Tikrosios vertės nustatymas“ struktūros projektas.


APKLAUSA

Apklausa dėl mažųjų bendrijų apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo pagal 38-ąjį VAS

Kontaktai ir rekvizitai
Biudžetinė įstaiga Audito ir apskaitos tarnyba
Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius
Telefonas (8 ~ 5)  212 5464
Faksas (8 ~ 5)  262 0782
El. p. admin@aat.lt

Kodas 225869770
Ne PVM mokėtoja
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Tarnybos darbo laikas
I-IV 7.30-16.30
V 7.30- 15.15
Pietų pertrauka
11.30-12.15
žiūrėti visus kontaktus >>

Naujienlaiškių prenumerata