Apie mus

Audito ir apskaitos tarnyba, kurios savininkė ir steigėja yra valstybė, įsteigta 2002 m. vasario 28 d. Įgyvendinti savininko teises ir pareigas įgaliota Finansų ministerija. 
Įstaigai pavestos dvi pagrindinės funkcijos: leisti verslo apskaitos standartus ir vykdyti auditorių ir audito įmonių viešąją priežiūrą. 

Naujienos

Patvirtintas 2015 m. atlikto audito kokybės peržiūrų planas 2015-07-07
2015 m. birželio 25 d. Rygoje vyko tarptautinė konferencija, kurioje buvo aptarta tarptautinių apskaitos standartų reglamentavimo raida 2015-07-02
Pakeista Atlikto audito tyrimo metodika 2015-07-01
2015 m. birželio 23 ir 24 d. vyko penkioliktasis Europos audito tikrinimų grupės (EATG, angl. EAIG) posėdis 2015-06-26
Patvirtinta nauja 11-ojo VAS „Sąnaudos“ redakcija 2015-06-23
Teisės aktų registre 2015 m. birželio 16 d. paskelbtas Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus birželio 16 d. įsakymas Nr. VAS-38 „Dėl 11-ojo verslo apskaitos standarto „Sąnaudos“ tvirtinimo“. Nauja standarto redakcija bus taikoma sudarant 2016 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas.
Patvirtinta nauja 10-ojo VAS „Pajamos“ redakcija 2015-06-19
Pakeisti 2-asis VAS „Balansas“ ir 3-iasis VAS „Pelno (nuostolių) ataskaita“ 2015-06-17
Įgyvendinant 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/34/ES ir Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 pakeitimo įstatymą, pakeisti ir nauja redakcija išdėstyti 2-asis VAS „Balansas“ ir 3-iasis VAS „Pelno (nuostolių) ataskaita“. Naujos standartų redakcijos taikomos sudarant 2016 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas.
Pripažintas netekusiu galios 30-asis VAS „Susiję asmenys“ 2015-06-09
Pakeistas 6-asis verslo apskaitos standartas „Aiškinamasis raštas“ 2015-06-09
Įgyvendinant 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/34/ES ir Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 pakeitimo įstatymą, pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas 6-asis verslo apskaitos standartas „Aiškinamasis raštas“. Nauja redakcija išdėstytas 6-asis verslo apskaitos standartas „Aiškinamasis raštas“ bus taikomas sudarant 2016 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas.
Pakeistas 12-asis verslo apskaitos standartas „Ilgalaikis materialusis turtas“ 2015-06-09
Teisės aktų registre 2015 m. birželio 1 d. paskelbtas Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. VAS-30 dėl 12-ojo verslo apskaitos standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ pakeitimo. Standarte buvo atlikta dalykinių ir redakcinio pobūdžio pakeitimų.


APKLAUSA

Dėl buhalterio profesionalo sąvokos

Kontaktai ir rekvizitai
Biudžetinė įstaiga Audito ir apskaitos tarnyba
Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius
Telefonas (8 ~ 5)  212 5464
Faksas (8 ~ 5)  262 0782
El. p. admin@aat.lt

Kodas 225869770
Ne PVM mokėtoja
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Tarnybos darbo laikas
I-IV 7.30-16.30
V 7.30- 15.15
Pietų pertrauka
11.30-12.15
žiūrėti visus kontaktus >>

Naujienlaiškių prenumerata