Apie mus

Audito ir apskaitos tarnyba, kurios savininkė ir steigėja yra valstybė, įsteigta 2002 m. vasario 28 d. Įgyvendinti savininko teises ir pareigas įgaliota Finansų ministerija. 
Įstaigai pavestos dvi pagrindinės funkcijos: leisti verslo apskaitos standartus ir vykdyti auditorių ir audito įmonių viešąją priežiūrą. 

Naujienos

Skelbiama Audito ir apskaitos tarnybos 2014 m. spalio 15 ir 30 d. organizuotų susitikimų su auditoriais medžiaga. 2014-11-20
Paskelbtos iš dalies pakeistos ES apskaitos direktyvos nuostatos dėt tam tikrų didžiųjų įmonių ir grupių nefinansinės ir įvairovės informacijos atskleidimo 2014-11-17
Apklausa dėl praktikuojančių buhalterių tęstinio profesinio tobulėjimo 2014-11-17
2014 m. lapkričio 13 d. vyks Apskaitos standartų komiteto posėdis. 2014-11-10
Apskaitos standartų komiteto posėdyje bus svarstomi 4-ojo VAS „Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita“, 28-ojo VAS „Įmonių likvidavimas“ ir 29-ojo VAS „Tarpinė finansinė atskaitomybė“ projektai, 39-ojo VAS „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos“ projektas po viešo svarstymo. Posėdyje taip pat bus svarstomas pavyzdinio sąskaitų plano projektas, miškų apskaitos ir naujų verslo apskaitos standartų rengimo būtinumo tyrimų rezultatų apžvalga.
Dėl Apskaitos direktyvos nuostatų perkėlimo parengti verslo apskaitos standartų projektai 2014-10-21
Įgyvendindama 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/34/ES, Audito ir apskaitos tarnyba parengė ir viešam svarstymui skelbia verslo apskaitos standartų pakeitimo projektus.
Pakeistas 2014 m. atlikto audito kokybės peržiūrų planas 2014-10-16
Paskelbtas 39-ojo VAS „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos“ diskusijų projektas. 2014-10-10
Kviečiame iki 2014 m. spalio 31 d. teikti pastabas ir pasiūlymus dėl 39-ojo verslo apskaitos standarto „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos“ naujos redakcijos projekto.
Pakeisti 2-asis, 4-asis, 6-asis, 8-asis ir 18-asis verslo apskaitos standartai. 2014-10-06
Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymais pakeisti 2-asis verslo apskaitos standartas „Balansas“, 4-asis verslo apskaitos standartas „Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita“, 6-asis verslo apskaitos standartas „Aiškinamasis raštas“, 8-asis verslo apskaitos standartas „Nuosavas kapitalas“ ir 18-asis verslo apskaitos standartas „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Standartų pakeitimai susiję su valstybės turto valdytojo centralizuotai valdomo turto apskaita.
Patvirtintos 40-ojo VAS „Euro įvedimas“ metodinės rekomendacijos 2014-10-03
Pagal 2014 m. kovo 31 d. Teisės aktų registre paskelbtą Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2014 m. kovo 28 d. įsakymą Nr. VAS-22 „Dėl 40-ojo verslo apskaitos standarto „Euro įvedimas“ tvirtinimo“ parengtos ir skelbiamos 40-ojo verslo apskaitos standarto „Euro įvedimas“ metodinės rekomendacijos, patvirtintos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2014 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. VAS-32.
Apklausa dėl žemės ūkio įmonių pelno (nuostolių) ataskaitos formos 2014-10-01
Kviečiame pareikšti nuomonę dėl žemės ūkio įmonių pelno (nuostolių) ataskaitos.


APKLAUSA

Dėl praktikuojančių buhalterių tęstinio profesinio tobulėjimo

Kontaktai ir rekvizitai
Biudžetinė įstaiga Audito ir apskaitos tarnyba
Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius
Telefonas (8 ~ 5)  212 5464
Faksas (8 ~ 5)  262 0782
El. p. admin@aat.lt

Kodas 225869770
Ne PVM mokėtoja
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Tarnybos darbo laikas
I-IV 7.30-16.30
V 7.30- 15.15
Pietų pertrauka
11.30-12.15
žiūrėti visus kontaktus >>

Naujienlaiškių prenumerata