Apie mus

Audito ir apskaitos tarnyba, kurios savininkė ir steigėja yra valstybė, įsteigta 2002 m. vasario 28 d. Įgyvendinti savininko teises ir pareigas įgaliota Finansų ministerija. 
Įstaigai pavestos dvi pagrindinės funkcijos: leisti verslo apskaitos standartus ir vykdyti auditorių ir audito įmonių viešąją priežiūrą. 

Naujienos

2015 m. rugpjūčio 27 d. vyks Apskaitos standartų komiteto posėdis 2015-08-21
Apskaitos standartų komiteto posėdyje bus svarstomas 38-ojo VAS „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos“ pakeitimo projektas, 1-ojo VAS „Finansinė atskaitomybė“, 6-ojo VAS „Aiškinamasis raštas“, 15-ojo VAS „Investicijos į asocijuotąsias įmones“ ir 38-ojo VAS „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos“ metodinių rekomendacijų projektai.
Pakeista drausminė nuobauda auditorei Olgai Kivel 2015-08-05
Kviečiame dalyvauti apklausoje dėl naujo TFAS „Nuoma“ 2015-07-28
Siekdami įvertinti naujo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto „Nuoma“ įtaką, Europos finansinės atskaitomybės patariamoji grupė, Tarptautinių apskaitos standartų valdyba ir nacionalinių standartų rengėjai kviečia dalyvauti apklausoje.
2015 m. rugsėjo 23 d. vyks Finansinės atskaitomybės pagrindų projekto pristatymas 2015-07-14
Audito ir apskaitos tarnyba ir Europos finansinės atskaitomybės patariamoji grupė kviečia į Finansinės atskaitomybės pagrindų projekto, kurį parengė Tarptautinių apskaitos standartų valdyba, pristatymą.
Apklausos dėl pavyzdinio sąskaitų plano apžvalga 2015-07-14
Patvirtintas 2015 m. atlikto audito kokybės peržiūrų planas 2015-07-07
2015 m. birželio 25 d. Rygoje vyko tarptautinė konferencija, kurioje buvo aptarta tarptautinių apskaitos standartų reglamentavimo raida 2015-07-02
Pakeista Atlikto audito tyrimo metodika 2015-07-01
2015 m. birželio 23 ir 24 d. vyko penkioliktasis Europos audito tikrinimų grupės (EATG, angl. EAIG) posėdis 2015-06-26
Patvirtinta nauja 11-ojo VAS „Sąnaudos“ redakcija 2015-06-23
Teisės aktų registre 2015 m. birželio 16 d. paskelbtas Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus birželio 16 d. įsakymas Nr. VAS-38 „Dėl 11-ojo verslo apskaitos standarto „Sąnaudos“ tvirtinimo“. Nauja standarto redakcija bus taikoma sudarant 2016 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas.


APKLAUSA

Dėl buhalterio profesionalo sąvokos

Kontaktai ir rekvizitai
Biudžetinė įstaiga Audito ir apskaitos tarnyba
Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius
Telefonas (8 ~ 5)  212 5464
Faksas (8 ~ 5)  262 0782
El. p. admin@aat.lt

Kodas 225869770
Ne PVM mokėtoja
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Tarnybos darbo laikas
I-IV 7.30-16.30
V 7.30- 15.15
Pietų pertrauka
11.30-12.15
žiūrėti visus kontaktus >>

Naujienlaiškių prenumerata