Apie mus

Audito ir apskaitos tarnyba, kurios savininkė ir steigėja yra valstybė, įsteigta 2002 m. vasario 28 d. Įgyvendinti savininko teises ir pareigas įgaliota Finansų ministerija. 
Įstaigai pavestos dvi pagrindinės funkcijos: leisti verslo apskaitos standartus ir vykdyti auditorių ir audito įmonių viešąją priežiūrą. 

Naujienos

Dėl Apskaitos direktyvos nuostatų perkėlimo parengti verslo apskaitos standartų projektai 2014-10-21
Įgyvendindama 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/34/ES, Audito ir apskaitos tarnyba parengė ir viešam svarstymui skelbia verslo apskaitos standartų pakeitimo projektus.
Pakeistas 2014 m. atlikto audito kokybės peržiūrų planas 2014-10-16
Paskelbtas 39-ojo VAS „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos“ diskusijų projektas. 2014-10-10
Kviečiame iki 2014 m. spalio 31 d. teikti pastabas ir pasiūlymus dėl 39-ojo verslo apskaitos standarto „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos“ naujos redakcijos projekto.
Pakeisti 2-asis, 4-asis, 6-asis, 8-asis ir 12-asis verslo apskaitos standartai. 2014-10-06
Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymais pakeisti 2-asis verslo apskaitos standartas „Balansas“, 4-asis verslo apskaitos standartas „Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita“, 6-asis verslo apskaitos standartas „Aiškinamasis raštas“, 8-asis verslo apskaitos standartas „Nuosavas kapitalas“ ir 18-asis verslo apskaitos standartas „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Standartų pakeitimai susiję su valstybės turto valdytojo centralizuotai valdomo turto apskaita.
Patvirtintos 40-ojo VAS „Euro įvedimas“ metodinės rekomendacijos 2014-10-03
Pagal 2014 m. kovo 31 d. Teisės aktų registre paskelbtą Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2014 m. kovo 28 d. įsakymą Nr. VAS-22 „Dėl 40-ojo verslo apskaitos standarto „Euro įvedimas“ tvirtinimo“ parengtos ir skelbiamos 40-ojo verslo apskaitos standarto „Euro įvedimas“ metodinės rekomendacijos, patvirtintos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2014 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. VAS-32.
Apklausa dėl žemės ūkio įmonių pelno (nuostolių) ataskaitos formos 2014-10-01
Kviečiame pareikšti nuomonę dėl žemės ūkio įmonių pelno (nuostolių) ataskaitos.
2014 m. spalio 2 d. vyks Apskaitos standartų komiteto posėdis. 2014-09-30
Apskaitos standartų komiteto posėdyje bus svarstomi dėl Apskaitos direktyvos nuostatų įgyvendinimo parengti verslo apskaitos standartų pakeitimo projektai. Posėdyje taip pat bus svarstomi 10-ojo VAS „Pajamos“ ir 11-ojo VAS „Sąnaudos“ projektai ir būtinumo tyrimo dėl miškų apskaitos rezultatų apžvalga.
2014 m. rugsėjo 11 d. vyks Apskaitos standartų komiteto posėdis. 2014-09-09
Apskaitos standartų komiteto posėdyje bus svarstomi dėl Apskaitos direktyvos nuostatų įgyvendinimo parengti verslo apskaitos standartų pakeitimo projektai. Posėdyje taip pat bus svarstomi verslo apskaitos standartų pakeitimo projektai dėl valstybės turto valdytojo centralizuotai valdomo turto apskaitos.
Auditorių registracija į susitikimus 2014-09-08
EFRAG kviečia pareikšti nuomonę dėl diskusijų projekto „Atskiros finansinės ataskaitos“ 2014-09-04
Europos finansinės atskaitomybės patariamoji grupė kartu su Ispanijos, Italijos ir Danijos standartų rengėjais paskelbė diskusijų projektą „Atskiros finansinės ataskaitos“ ir kviečia svarstyti su atskiromis finansinėmis ataskaitomis susijusius klausimus.


APKLAUSA

DĖL ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITOS FORMOS

Kontaktai ir rekvizitai
Biudžetinė įstaiga Audito ir apskaitos tarnyba
Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius
Telefonas (8 ~ 5)  212 5464
Faksas (8 ~ 5)  262 0782
El. p. admin@aat.lt

Kodas 225869770
Ne PVM mokėtoja
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Tarnybos darbo laikas
I-IV 7.30-16.30
V 7.30- 15.15
Pietų pertrauka
11.30-12.15
žiūrėti visus kontaktus >>

Naujienlaiškių prenumerata