Apie mus

Audito ir apskaitos tarnyba, kurios savininkė ir steigėja yra valstybė, įsteigta 2002 m. vasario 28 d. Įgyvendinti savininko teises ir pareigas įgaliota Finansų ministerija. 
Įstaigai pavestos dvi pagrindinės funkcijos: leisti verslo apskaitos standartus ir vykdyti auditorių ir audito įmonių viešąją priežiūrą. 

Naujienos

Organizuojama nemokama konsultacija 2016-01-28
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kviečia į nemokamą buhalterių, auditorių ir kitų suinteresuotų asmenų konsultaciją „Aktualūs finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimai ir verslo apskaitos standartų pakeitimai“ 2016 m. vasario 11 d. Vilniuje, 2016 m. vasario 23 d. Kaune ir 2016 m. vasario 29 d. Klaipėdoje. PAPILDOMA KONSULTACIJA VILNIUJE VYKS 2016 M. KOVO 9 D.
Patvirtintas Buhalterių profesionalų sąrašas 2016-01-22
DĖL REORGANIZACIJOS IR NAUJOS INTERNETO SVETAINĖS 2016-01-20
Patvirtintos Buhalterių profesionalų įrašymo į buhalterių profesionalų sąrašą ir išbraukimo iš jo taisyklės 2015-12-31
Pakeistos 10-ojo VAS „Pajamos“ metodinės rekomendacijos 2015-12-30
Pakeistas 3-iasis VAS „Pelno (nuostolių) ataskaita“ 2015-12-30
Pakeisti naujos 3-iojo VAS „Pelno (nuostolių) ataskaita“ redakcijos 29, 32 ir 33 punktai. Minėtų standarto punktų pakeitimai įsigalioja 2016 m. kovo 1 d.
Pakeistos 11-ojo VAS „Sąnaudos“ metodinės rekomendacijos 2015-12-30
Pakeistos 11-ojo verslo apskaitos standarto „Sąnaudos“ metodinės rekomendacijos, kurios bus taikomos sudarant 2016 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas.
Pakeistos 5-ojo VAS „Pinigų srautų ataskaita“ metodinės rekomendacijos. 2015-12-30
Vadovaujantis Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. VAS-60 „Dėl 5-ojo verslo apskaitos standarto „Pinigų srautų ataskaita“ metodinių rekomendacijų tvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistos 5-ojo verslo apskaitos standarto „Pinigų srautų ataskaita“ metodinės rekomendacijos.
Priimtas Europos Komisijos reglamentas dėl tarptautinių apskaitos standartų pakeitimo. 2015-12-28
Pakeistos 29-ojo VAS „Tarpinė finansinė atskaitomybė“ metodinės rekomendacijos. 2015-12-23
Skelbiama nauja 29-ojo verslo apskaitos standarto „Tarpinė finansinė atskaitomybė“ metodinių rekomendacijų redakcija, kuri bus taikoma sudarant 2016 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas.


APKLAUSA

Dėl buhalterio profesionalo sąvokos

Kontaktai ir rekvizitai
Biudžetinė įstaiga Audito ir apskaitos tarnyba
Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius
Telefonas (8 ~ 5)  212 5464
Faksas (8 ~ 5)  262 0782
El. p. admin@aat.lt

Kodas 225869770
Ne PVM mokėtoja
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Tarnybos darbo laikas
I-IV 7.30-16.30
V 7.30- 15.15
Pietų pertrauka
11.30-12.15
žiūrėti visus kontaktus >>

Naujienlaiškių prenumerata