Apie mus

Audito ir apskaitos tarnyba, kurios savininkė ir steigėja yra valstybė, įsteigta 2002 m. vasario 28 d. Įgyvendinti savininko teises ir pareigas įgaliota Finansų ministerija. 
Įstaigai pavestos dvi pagrindinės funkcijos: leisti verslo apskaitos standartus ir vykdyti auditorių ir audito įmonių viešąją priežiūrą. 

Naujienos

2015 m. spalio 8 d. vyks Apskaitos standartų komiteto posėdis. 2015-10-04
Apskaitos standartų komiteto posėdyje bus svarstomi 2-ojo VAS „Balansas“, 19-ojo VAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei poataskaitiniai įvykiai“ ir 32-ojo VAS „Tikrosios vertės nustatymas“ metodinių rekomendacijų projektai.
Patvirtinti atlikto audito tyrimo rezultatai 2015-10-02
Pakeistas 38-asis verslo apskaitos standartas. 2015-10-02
38-ojo verslo apskaitos standarto „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos“ pakeitimai taikomi 2016 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinėms ataskaitoms sudaryti.
Paskirta drausminė nuobauda audito įmonei UAB „Auditorių profesinė bendrija“ ir auditorei Aldonai Kabokienei ir nurodymas audito įmonei UAB „Auditorių profesinė bendrija 2015-10-02
Atlikus audito įmonės „Auditorių profesinė bendrija“ ir auditorės Aldonos Kabokienės atlikto buvusios valstybės įmonės „Šiaulių regiono veislininkystė“ (nuo 2011 m. sausio 1 d. akcinės bendrovės „Šiaulių regiono veislininkystė“) 2010 ir 2011 m. finansinių ataskaitų audito tyrimą, buvo nustatyta reikšmingų audito atlikimo trūkumų.
2015 m. rugsėjo 23 d. įvyko Finansinės atskaitomybės pagrindų projekto pristatymas. Skelbiamos projekto pristatymo skaidrės. 2015-09-24
Pakeistos 8-ojo, 20-ojo, 22-ojo, 35-ojo ir 41-ojo VAS sąvokos 2015-09-23
2015 m. rugsėjo 17 d. vyks Apskaitos standartų komiteto posėdis 2015-09-11
Apskaitos standartų komiteto posėdyje bus svarstoma 6-ojo verslo apskaitos standarto „Aiškinamasis raštas“, 2-ojo verslo apskaitos standarto „Balansas“, 3-iojo verslo apskaitos standarto „Pelno (nuostolių) ataskaita“, 10-ojo verslo apskaitos standarto „Pajamos“ ir 19-ojo verslo apskaitos standarto „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei poataskaitiniai įvykiai“ metodinių rekomendacijų projektai.
Rytoj, 2015 m. rugsėjo 9 d., yra paskutinė registracijos diena į 2015 m. rugsėjo 23 d. vyksiantį Finansinės atskaitomybės pagrindų projekto pristatymą. 2015-09-08
Audito ir apskaitos tarnyba, Latvijos Respublikos finansų ministerija, Estijos Respublikos finansų ministerija ir Europos finansinės atskaitomybės patariamoji grupė kviečia į Finansinės atskaitomybės pagrindų projekto, kurį parengė Tarptautinių apskaitos standartų valdyba, pristatymą.
Pakeistos 1-ojo VAS „Finansinė atskaitomybė“ metodinės rekomendacijos. 2015-09-07
Skelbiama nauja 1-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinė atskaitomybė“ metodinių rekomendacijų redakcija, kuri bus taikoma sudarant 2016 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas.
2015 m. rugpjūčio 27 d. vyks Apskaitos standartų komiteto posėdis 2015-08-21
Apskaitos standartų komiteto posėdyje bus svarstomas 38-ojo VAS „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos“ pakeitimo projektas, 1-ojo VAS „Finansinė atskaitomybė“, 6-ojo VAS „Aiškinamasis raštas“, 15-ojo VAS „Investicijos į asocijuotąsias įmones“ ir 38-ojo VAS „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos“ metodinių rekomendacijų projektai.


APKLAUSA

Dėl buhalterio profesionalo sąvokos

Kontaktai ir rekvizitai
Biudžetinė įstaiga Audito ir apskaitos tarnyba
Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius
Telefonas (8 ~ 5)  212 5464
Faksas (8 ~ 5)  262 0782
El. p. admin@aat.lt

Kodas 225869770
Ne PVM mokėtoja
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Tarnybos darbo laikas
I-IV 7.30-16.30
V 7.30- 15.15
Pietų pertrauka
11.30-12.15
žiūrėti visus kontaktus >>

Naujienlaiškių prenumerata