Apie mus

Audito ir apskaitos tarnyba, kurios savininkė ir steigėja yra valstybė, įsteigta 2002 m. vasario 28 d. Įgyvendinti savininko teises ir pareigas įgaliota Finansų ministerija. 
Įstaigai pavestos dvi pagrindinės funkcijos: leisti verslo apskaitos standartus ir vykdyti auditorių ir audito įmonių viešąją priežiūrą. 

Naujienos

Parengtas Audito ir apskaitos tarnybos reorganizavimo sąlygų aprašas 2015-05-25
Audito ir apskaitos tarnyba (toliau – Tarnyba) informuoja, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2015-05-06 nutarimu Nr. 458 „Dėl sutikimo reorganizuoti Audito ir apskaitos tarnybą, Turto vertinimo priežiūros tarnybą ir Įmonių bankroto valdymo departamentą prie Ūkio ministerijos“ sutiko, kad Audito ir apskaitos tarnyba, Turto vertinimo priežiūros tarnyba ir Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos sujungimo būdu būtų reorganizuoti į naują biudžetinę įstaigą – Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybą, ir jai pereitų visos minėtų biudžetinių įstaigų teisės ir pareigos.
Patvirtinti Atlikto audito kokybės peržiūros ataskaitos reikalavimai 2015-05-22
2015 m. gegužės 14 d. vyks Apskaitos standartų komiteto posėdis. 2015-05-08
Apskaitos standartų komiteto posėdyje bus svarstomi dėl Apskaitos direktyvos nuostatų įgyvendinimo parengti verslo apskaitos standartų projektai ir 22-ojo VAS „Užsienio valiutos kurso pasikeitimas“ metodinių rekomendacijų projektas.
Pakeista Atlikto audito kokybės peržiūros metodika 2015-05-08
2015 m. balandžio 16 d. vyks Apskaitos standartų komiteto posėdis. 2015-04-10
Apskaitos standartų komiteto posėdyje bus svarstomi 10-ojo VAS „Pajamos“, 11-ojo VAS „Sąnaudos“, 16-ojo VAS „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir investicijos į patronuojamąsias įmones“ projektai ir 5-ojo VAS „Pinigų srautų ataskaita“ pakeitimo projektas.
2015 m. kovo 25 ir 26 d. vyko keturioliktasis Europos audito tikrinimo grupės posėdis 2015-04-01
Apklausa dėl pavyzdinio sąskaitų plano 2015-04-01
Kviečiame pareikšti nuomonę dėl pavyzdinio sąskaitų plano.
Pakeista Atlikto audito tyrimo metodika 2015-04-01
2015 m. kovo 25 d. vyks Apskaitos standartų komiteto posėdis. 2015-03-23
Apskaitos standartų komiteto posėdyje bus svarstomi dėl Apskaitos direktyvos nuostatų įgyvendinimo parengti verslo apskaitos standartų projektai. Posėdyje taip pat bus svarstomi 10-ojo verslo apskaitos standarto „Pajamos“, 11-ojo verslo apskaitos standarto „Sąnaudos“ ir pavyzdinio sąskaitų plano projektai.
Parengtos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų formos, paruoštos naudoti Excel programoje 2015-03-13


APKLAUSA

DĖL PAVYZDINIO SĄSKAITŲ PLANO

Kontaktai ir rekvizitai
Biudžetinė įstaiga Audito ir apskaitos tarnyba
Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius
Telefonas (8 ~ 5)  212 5464
Faksas (8 ~ 5)  262 0782
El. p. admin@aat.lt

Kodas 225869770
Ne PVM mokėtoja
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Tarnybos darbo laikas
I-IV 7.30-16.30
V 7.30- 15.15
Pietų pertrauka
11.30-12.15
žiūrėti visus kontaktus >>

Naujienlaiškių prenumerata