Apie mus

Audito ir apskaitos tarnyba, kurios savininkė ir steigėja yra valstybė, įsteigta 2002 m. vasario 28 d. Įgyvendinti savininko teises ir pareigas įgaliota Finansų ministerija. 
Įstaigai pavestos dvi pagrindinės funkcijos: leisti verslo apskaitos standartus ir vykdyti auditorių ir audito įmonių viešąją priežiūrą. 

Naujienos

2015 m. vasario 19 d. vyks Apskaitos standartų komiteto posėdis. 2015-02-18
Apskaitos standartų komiteto posėdyje bus svarstomi 4-ojo VAS „Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita“, 29-ojo VAS „Tarpinė finansinė atskaitomybė“ , 28-ojo VAS „Įmonių likvidavimas“ ir 16-ojo VAS „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir investicijos į patronuojamąsias įmones“ projektai, 5-ojo VAS „Pinigų srautų ataskaita“, 13-ojo VAS „Nematerialusis turtas“, 14-ojo VAS „Verslo jungimai“, 15-ojo VAS „Investicijos į asocijuotąsias įmones“, 24-ojo VAS „Pelno mokestis“ ir 26-ojo VAS „Išvestinės finansinės priemonės“ pakeitimo projektai. Posėdyje taip pat bus svarstomas pavyzdinio sąskaitų plano projektas ir klausimas dėl akcizų apskaitos.
2015 m. vasario 5, 10 ir 12 d. vyko nemokama konsultacija. 2015-02-17
2015 m. vasario 5 d. Vilniuje, 10 d. Kaune ir 12 d. Klaipėdoje įvyko nemokama konsultacija „Aktualūs finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimai ir verslo apskaitos standartų pakeitimai“.
Pakeistas 38-asis verslo apskaitos standartas. 2015-02-09
38-asis verslo apskaitos standartas „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos“ papildytas nauju 4(1) punktu.
33-iasis VAS pripažintas netekusiu galios. 2015-02-09
33-iasis verslo apskaitos standartas „Finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių finansinė atskaitomybė“ pripažintas netekusiu galios nuo 2015 m. vasario 5 d.
Priimtas Europos Komisijos reglamentas dėl tarptautinių apskaitos standartų pakeitimo. 2015-01-30
Apklausa dėl poreikio keisti finansinio turto ir įsipareigojimų apskaitos tvarką 2015-01-23
Tarptautinė apskaitos standartų valdyba patvirtino 9-ąjį tarptautinį finansinės atskaitomybės standartą (toliau – TFAS) „Finansinės priemonės“, kuriame siekiama supaprastinti finansinio turto, finansinių įsipareigojimų ir finansinių priemonių apskaitos tvarką. Kadangi finansinių priemonių apskaitą reglamentuojančiuose TFAS šiuo metu yra VAS netaikomų nuostatų dėl finansinio turto, finansinių įsipareigojimų ir finansinių priemonių apskaitos, siekdama sužinoti, ar būtų tikslinga šias nuostatas perkelti į verslo apskaitos standartus, Audito ir apskaitos tarnyba vykdo apklausą.
IAASB keičia auditoriaus išvados reikalavimus 2015-01-21
Tarptautinė audito ir užtikrinimo standartų valdyba (angl. International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB) išleido naują 701-ąjį tarptautinį audito standartą, reglamentuojantį pagrindinių audito dalykų pateikimą nepriklausomo auditoriaus išvadoje, taip pat peržiūrėjo ir atnaujino galiojančius tarptautinius audito standartus (toliau – TAS), nustatančius auditoriaus išvados reikalavimus, ir kitus susijusius TAS.
2015 m. sausio 22 d. vyks Apskaitos standartų komiteto posėdis. 2015-01-19
Apskaitos standartų komiteto posėdyje bus svarstomi dėl Apskaitos direktyvos nuostatų įgyvendinimo parengti verslo apskaitos standartų projektai. Posėdyje taip pat bus svarstomas 38-ojo VAS „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos“ pakeitimo projektas ir klausimas dėl 33-iojo VAS „Finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių finansinė atskaitomybė“ panaikinimo.
Organizuojama nemokama konsultacija 2015-01-19
Audito ir apskaitos tarnyba 2015 m. vasario 5 d. Vilniuje, 2015 m. vasario 10 d. Kaune ir 2015 m. vasario 12 d. Klaipėdoje organizuoja nemokamą konsultaciją „Aktualūs finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimai ir verslo apskaitos standartų pakeitimai“. Konsultuos Audito ir apskaitos tarnybos specialistai, Apskaitos standartų komiteto nariai. Išankstinė registracija jau prasidėjo.
Paskelbta apklausos dėl praktikuojančių buhalterių tęstinio profesinio tobulėjimo rezultatų apžvalga 2015-01-16


APKLAUSA

Apklausa dėl poreikio keisti finansinio turto ir įsipareigojimų apskaitos tvarką

Kontaktai ir rekvizitai
Biudžetinė įstaiga Audito ir apskaitos tarnyba
Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius
Telefonas (8 ~ 5)  212 5464
Faksas (8 ~ 5)  262 0782
El. p. admin@aat.lt

Kodas 225869770
Ne PVM mokėtoja
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Tarnybos darbo laikas
I-IV 7.30-16.30
V 7.30- 15.15
Pietų pertrauka
11.30-12.15
žiūrėti visus kontaktus >>

Naujienlaiškių prenumerata