Apie mus

Audito ir apskaitos tarnyba, kurios savininkė ir steigėja yra valstybė, įsteigta 2002 m. vasario 28 d. Įgyvendinti savininko teises ir pareigas įgaliota Finansų ministerija. 
Įstaigai pavestos dvi pagrindinės funkcijos: leisti verslo apskaitos standartus ir vykdyti auditorių ir audito įmonių viešąją priežiūrą. 

Naujienos

2014 m. rugsėjo 11 d. vyks Apskaitos standartų komiteto posėdis. 2014-09-09
Apskaitos standartų komiteto posėdyje bus svarstomi dėl Apskaitos direktyvos nuostatų įgyvendinimo parengti verslo apskaitos standartų pakeitimo projektai. Posėdyje taip pat bus svarstomi verslo apskaitos standartų pakeitimo projektai dėl valstybės turto valdytojo centralizuotai valdomo turto apskaitos.
Auditorių registracija į susitikimus 2014-09-08
EFRAG kviečia pareikšti nuomonę dėl diskusijų projekto „Atskiros finansinės ataskaitos“ 2014-09-04
Europos finansinės atskaitomybės patariamoji grupė kartu su Ispanijos, Italijos ir Danijos standartų rengėjais paskelbė diskusijų projektą „Atskiros finansinės ataskaitos“ ir kviečia svarstyti su atskiromis finansinėmis ataskaitomis susijusius klausimus.
Pakeistas 2014 metų auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės peržiūrų planas 2014-08-29
2014 m. rugpjūčio 28 d. vyks Apskaitos standartų komiteto posėdis 2014-08-21
Apskaitos standartų komiteto posėdyje bus svarstomi dėl Apskaitos direktyvos nuostatų įgyvendinimo parengti verslo apskaitos standartų projektai. Posėdyje taip pat bus diskutuojama dėl valstybės turto valdytojo centralizuotai valdomo turto apskaitos.
Paskelbta Kredito unijų finansinio audito bendrosios strategijos formavimo analizė 2014-08-12
Užuojauta 2014-08-05
Skaudžią netekties valandą dėl Audito priežiūros komiteto narės auditorės Jolandos Petkuvienės mirties nuoširdžiai užjaučiame velionės šeimą ir artimuosius.
Paskirtos drausminės nuobaudos audito įmonei UAB „Deloitte Lietuva“ ir auditoriui Sigitui Babarskui. 2014-08-01
Atlikus audito įmonės UAB „Deloitte Lietuva“ ir auditoriaus Sigito Babarsko atlikto AB Ūkio bankas 2011 metų atskirų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audito tyrimą, paskirtos šios drausminės nuobaudos: nurodyta Lietuvos auditorių rūmams panaikinti auditoriaus Sigito Babarsko auditoriaus vardą, audito įmonei UAB „Deloitte Lietuva“ pareikštas įspėjimas.
Pakeista Audito priežiūros komiteto sudėtis 2014-07-29
Lietuvos Respublikos finansų ministras 2014 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 1K-232 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. 1K-369 „Dėl Audito priežiūros komiteto sudarymo“ pakeitimo“ pakeitė Audito priežiūros komiteto sudėtį.
2014 m. liepos 2 d. įvyko susitikimas su TASV atstovais ir Apskaitos standartų komiteto nariais. 2014-07-04


APKLAUSA

Apklausa dėl tikrosios vertės nustatymo

Kontaktai ir rekvizitai
Biudžetinė įstaiga Audito ir apskaitos tarnyba
Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius
Telefonas (8 ~ 5)  212 5464
Faksas (8 ~ 5)  262 0782
El. p. admin@aat.lt

Kodas 225869770
Ne PVM mokėtoja
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Tarnybos darbo laikas
I-IV 7.30-16.30
V 7.30- 15.15
Pietų pertrauka
11.30-12.15
žiūrėti visus kontaktus >>

Naujienlaiškių prenumerata