Apie mus

Audito ir apskaitos tarnyba, kurios savininkė ir steigėja yra valstybė, įsteigta 2002 m. vasario 28 d. Įgyvendinti savininko teises ir pareigas įgaliota Finansų ministerija. 
Įstaigai pavestos dvi pagrindinės funkcijos: leisti verslo apskaitos standartus ir vykdyti auditorių ir audito įmonių viešąją priežiūrą. 

Naujienos

2014 m. liepos 2 d. įvyko susitikimas su TASV atstovais ir Apskaitos standartų komiteto nariais. 2014-07-04
2014 m. birželio 24 ir 25 d. vyko Europos audito tikrinimų grupės (EATG, angl. EAIG) posėdis. 2014-06-27
Patvirtintas 2014 m. atlikto audito kokybės peržiūrų planas 2014-06-26
Pakeistos 8-ojo ir 24-ojo verslo apskaitos standartų metodinės rekomendacijos. 2014-06-17
8-ojo verslo apskaitos standarto „Nuosavas kapitalas“ metodinėse rekomendacijose patikslinti standarto 21, 23 ir 25 punktų aiškinimo antri pavyzdžiai. 24-ojo verslo apskaitos standarto „Pelno mokestis“ metodinėse rekomendacijose patikslintas standarto 35.1 punkto aiškinimo pavyzdys ir 36 punkto aiškinimo antras pavyzdys.
Priimtas Europos Komisijos reglamentas dėl tarptautinių apskaitos standartų pakeitimo. 2014-06-16
Europos Sąjungos oficialiame leidinyje paskelbta pakeista audito direktyva ir naujasis reglamentas dėl viešojo intereso įmonių audito. 2014-05-28
Drausminė nuobauda paskirta auditorei Galinai Ivanovai ir duotas nurodymas audito įmonei UAB „Revizorius“. 2014-05-13
Atlikus audito įmonės UAB „Revizorius“ ir auditorės Galinos Ivanovos atlikto kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ 2012 m. finansinių ataskaitų atlikto audito tyrimą, nustatyta reikšmingų audito atlikimo trūkumų, todėl Lietuvos auditorių rūmams nurodyta panaikinti auditorės Galinos Ivanovos auditoriaus vardą. Taip pat duotas nurodymas audito įmonei UAB „Revizorius“ ištaisyti nustatytus trūkumus.
Apklausa dėl tikrosios vertės nustatymo 2014-05-13
Audito ir apskaitos tarnybos 2014 metų verslo apskaitos standartų rengimo plane numatyta parengti naują 32-ąjį verslo apskaitos standartą „Tikrosios vertės nustatymas“. Pagrindinis naujo verslo apskaitos standarto tikslas yra reglamentuoti turto ir įsipareigojimų tikrosios vertės nustatymo sistemą. Siekdama sužinoti, kaip Lietuvos Respublikos įmonės nustato turto ir įsipareigojimų tikrąją vertę, Audito ir apskaitos tarnyba vykdo apklausą.
12-ojo verslo apskaitos standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ metodinėse rekomendacijose pakeistas 38.2 ir 48 punktų aiškinimas 2014-04-30
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. balandžio 24 d. baigė nagrinėti administracinę bylą pagal pareiškėjų audito įmonės UAB „Ernst & Young Baltic“ ir Ramūno Bartašiaus apeliacinį skundą. 2014-04-29


APKLAUSA

Apklausa dėl tikrosios vertės nustatymo

Kontaktai ir rekvizitai
Biudžetinė įstaiga Audito ir apskaitos tarnyba
Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius
Telefonas (8 ~ 5)  212 5464
Faksas (8 ~ 5)  262 0782
El. p. admin@aat.lt

Kodas 225869770
Ne PVM mokėtoja
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Tarnybos darbo laikas
I-IV 7.30-16.30
V 7.30- 15.15
Pietų pertrauka
11.30-12.15
žiūrėti visus kontaktus >>

Naujienlaiškių prenumerata