Apie mus

Audito ir apskaitos tarnyba, kurios savininkė ir steigėja yra valstybė, įsteigta 2002 m. vasario 28 d. Įgyvendinti savininko teises ir pareigas įgaliota Finansų ministerija. 
Įstaigai pavestos dvi pagrindinės funkcijos: leisti verslo apskaitos standartus ir vykdyti auditorių ir audito įmonių viešąją priežiūrą. 

Naujienos

Apklausa dėl poreikio keisti finansinio turto ir įsipareigojimų apskaitos tvarką 2015-01-23
Tarptautinė apskaitos standartų valdyba patvirtino 9-ąjį tarptautinį finansinės atskaitomybės standartą (toliau – TFAS) „Finansinės priemonės“, kuriame siekiama supaprastinti finansinio turto, finansinių įsipareigojimų ir finansinių priemonių apskaitos tvarką. Kadangi finansinių priemonių apskaitą reglamentuojančiuose TFAS šiuo metu yra VAS netaikomų nuostatų dėl finansinio turto, finansinių įsipareigojimų ir finansinių priemonių apskaitos, siekdama sužinoti, ar būtų tikslinga šias nuostatas perkelti į verslo apskaitos standartus, Audito ir apskaitos tarnyba vykdo apklausą.
IAASB keičia auditoriaus išvados reikalavimus 2015-01-21
Tarptautinė audito ir užtikrinimo standartų valdyba (angl. International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB) išleido naują 701-ąjį tarptautinį audito standartą, reglamentuojantį pagrindinių audito dalykų pateikimą nepriklausomo auditoriaus išvadoje, taip pat peržiūrėjo ir atnaujino galiojančius tarptautinius audito standartus (toliau – TAS), nustatančius auditoriaus išvados reikalavimus, ir kitus susijusius TAS.
2015 m. sausio 22 d. vyks Apskaitos standartų komiteto posėdis. 2015-01-19
Apskaitos standartų komiteto posėdyje bus svarstomi dėl Apskaitos direktyvos nuostatų įgyvendinimo parengti verslo apskaitos standartų projektai. Posėdyje taip pat bus svarstomas 38-ojo VAS „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos“ pakeitimo projektas ir klausimas dėl 33-iojo VAS „Finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių finansinė atskaitomybė“ panaikinimo.
Organizuojama nemokama konsultacija 2015-01-19
Audito ir apskaitos tarnyba 2015 m. vasario 5 d. Vilniuje, 2015 m. vasario 10 d. Kaune ir 2015 m. vasario 12 d. Klaipėdoje organizuoja nemokamą konsultaciją „Aktualūs finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimai ir verslo apskaitos standartų pakeitimai“. Konsultuos Audito ir apskaitos tarnybos specialistai, Apskaitos standartų komiteto nariai. Išankstinė registracija jau prasidėjo.
Paskelbta apklausos dėl praktikuojančių buhalterių tęstinio profesinio tobulėjimo rezultatų apžvalga 2015-01-16
Lietuvos bankas pradėjo skelbti pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą formuojamus euro ir užsienio valiutų kursų santykius, taikomus ūkiniams įvykiams ir ūkinėms operacijoms apskaitoje registruoti. 2015-01-13
Priimtas Europos Komisijos reglamentas dėl tarptautinių apskaitos standartų pakeitimo. 2015-01-13
Paskelbtas 4-ojo VAS diskusijų projektas. 2015-01-13
Kviečiame iki 2015 m. vasario 10 d. teikti pastabas ir pasiūlymus dėl 4-ojo verslo apskaitos standarto „Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita“ naujos redakcijos projekto. Nauja standarto redakcija bus taikoma sudarant 2016 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas.
Paskelbti 28-ojo ir 29-ojo VAS diskusijų projektai. 2014-12-31
Kviečiame iki 2015 m. sausio 30 d. teikti pastabas ir pasiūlymus dėl 28-ojo verslo apskaitos standarto „Įmonių likvidavimas“ ir 29-ojo verslo apskaitos standarto „Tarpinė finansinė atskaitomybė“ naujos redakcijos projektų.
Patvirtintas 32-asis verslo apskaitos standartas „Tikrosios vertės nustatymas“ 2014-12-31
Teisės aktų registre 2014 m. gruodžio 23 d. paskelbtas Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. VAS-36, kuriuo patvirtintas 32-asis verslo apskaitos standartas „Tikrosios vertės nustatymas“.


APKLAUSA

Apklausa dėl poreikio keisti finansinio turto ir įsipareigojimų apskaitos tvarką

Kontaktai ir rekvizitai
Biudžetinė įstaiga Audito ir apskaitos tarnyba
Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius
Telefonas (8 ~ 5)  212 5464
Faksas (8 ~ 5)  262 0782
El. p. admin@aat.lt

Kodas 225869770
Ne PVM mokėtoja
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Tarnybos darbo laikas
I-IV 7.30-16.30
V 7.30- 15.15
Pietų pertrauka
11.30-12.15
žiūrėti visus kontaktus >>

Naujienlaiškių prenumerata