Apie mus

Audito ir apskaitos tarnyba, kurios savininkė ir steigėja yra valstybė, įsteigta 2002 m. vasario 28 d. Įgyvendinti savininko teises ir pareigas įgaliota Finansų ministerija. 
Įstaigai pavestos dvi pagrindinės funkcijos: leisti verslo apskaitos standartus ir vykdyti auditorių ir audito įmonių viešąją priežiūrą. 

Naujienos

Skelbiamas ilgalaikio turto, pripažinto nereikalingu, pardavimo viešas teisioginis aukcionas 2015-11-27
Pakeistos 28-ojo verslo apskaitos standarto ,,Įmonių likvidavimas" metodinės rekomendacijos 2015-11-26
Pakeistos 40-ojo VAS „Euro įvedimas“ metodinės rekomendacijos. 2015-11-24
Vadovaujantis Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. VAS-56 „Dėl 40-ojo verslo apskaitos standarto „Euro įvedimas“ metodinių rekomendacijų tvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistos 40-ojo verslo apskaitos standarto „Euro įvedimas“ metodinės rekomendacijos.
Pakeistos 38-ojo VAS metodinės rekomendacijos 2015-11-24
Skelbiama nauja 38-ojo verslo apskaitos standarto „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos“ metodinių rekomendacijų redakcija, kuri bus taikoma sudarant 2016 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas.
Pakeistos 4-ojo VAS „Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita“ metodinės rekomendacijos. 2015-11-24
Skelbiama nauja 4-ojo verslo apskaitos standarto „Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita“ metodinių rekomendacijų redakcija, kuri bus taikoma sudarant 2016 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas.
Pakeistas 2015 m. atlikto audito kokybės peržiūrų planas 2015-11-20
Pakeistos 19-ojo verslo apskaitos standarto „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei poataskaitiniai įvykiai“ metodinės rekomendacijos 2015-11-19
2015 m. lapkričio 12 d. vyks Apskaitos standartų komiteto posėdis 2015-11-09
Apskaitos standartų komiteto posėdyje bus svarstomi 3-iojo VAS „Pelno (nuostolių) ataskaita“, 4-ojo VAS „Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita“, 5-ojo VAS „Pinigų srautų ataskaita“, 10-ojo VAS „Pajamos“ ir 28-ojo VAS „Įmonių likvidavimas“ metodinių rekomendacijų projektai.
Pakeistos 2-ojo VAS „Balansas“ metodinės rekomendacijos 2015-11-09
Skelbiama nauja 2-ojo verslo apskaitos standarto „Balansas“ metodinių rekomendacijų redakcija, kuri bus taikoma sudarant 2016 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas.
Pakeistos 15-ojo verslo apskaitos standarto „Investicijos į asocijuotąsias įmones“ ir 16-ojo verslo apskaitos standarto „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir investicijos į dukterines įmones“ metodinės rekomendacijos 2015-11-06


APKLAUSA

Dėl buhalterio profesionalo sąvokos

Kontaktai ir rekvizitai
Biudžetinė įstaiga Audito ir apskaitos tarnyba
Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius
Telefonas (8 ~ 5)  212 5464
Faksas (8 ~ 5)  262 0782
El. p. admin@aat.lt

Kodas 225869770
Ne PVM mokėtoja
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Tarnybos darbo laikas
I-IV 7.30-16.30
V 7.30- 15.15
Pietų pertrauka
11.30-12.15
žiūrėti visus kontaktus >>

Naujienlaiškių prenumerata