Apie mus

Audito ir apskaitos tarnyba, kurios savininkė ir steigėja yra valstybė, įsteigta 2002 m. vasario 28 d. Įgyvendinti savininko teises ir pareigas įgaliota Finansų ministerija. 
Įstaigai pavestos dvi pagrindinės funkcijos: leisti verslo apskaitos standartus ir vykdyti auditorių ir audito įmonių viešąją priežiūrą. 

Naujienos

Pakeistas 2014 m. atlikto audito kokybės peržiūrų planas 2014-12-19
2014 m. gruodžio 11 d. vyks Apskaitos standartų komiteto posėdis. 2014-12-05
Apskaitos standartų komiteto posėdyje bus svarstoma 32-ojo verslo apskaitos standarto „Tikrosios vertės nustatymas“ tvirtinimas, žemės ūkio įmonių pelno (nuostolių) ataskaitos forma ir miškų apskaitos būtinumo tyrimo apžvalga, verslo apskaitos standartų rengimo 2015–2017 metų plano projektas, Apskaitos standartų komiteto 2015 m. posėdžių plano projektas, 28-ojo verslo apskaitos standarto „Įmonių likvidavimas“ ir 29-ojo verslo apskaitos standarto „Tarpinė finansinė atskaitomybė“ diskusijų projektai, 22-ojo verslo apskaitos standarto „Užsienio valiutos kurso pasikeitimas“ ir 38-ojo verslo apskaitos standarto „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos“ keitimo projektai ir tyrimo dėl naujų verslo apskaitos standartų rengimo būtinumo atsižvelgiant į tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų ir teisės aktų pasikeitimus rezultatai.
2014 m. lapkričio 25 ir 26 d. vyko tryliktasis Europos audito tikrinimų grupės (EATG, angl. EAIG) posėdis 2014-12-02
Skelbiama Viešojo intereso įmonių 2013 m. finansinių ataskaitų auditoriaus išvadų, audito įmonių veiklos skaidrumo pranešimų ir nepriklausomumo patvirtinimų apžvalga 2014-11-24
Skelbiama Audito ir apskaitos tarnybos 2014 m. spalio 15 ir 30 d. organizuotų susitikimų su auditoriais medžiaga. 2014-11-20
Paskelbtos iš dalies pakeistos ES apskaitos direktyvos nuostatos dėt tam tikrų didžiųjų įmonių ir grupių nefinansinės ir įvairovės informacijos atskleidimo 2014-11-17
Apklausa dėl praktikuojančių buhalterių tęstinio profesinio tobulėjimo 2014-11-17
2014 m. lapkričio 13 d. vyks Apskaitos standartų komiteto posėdis. 2014-11-10
Apskaitos standartų komiteto posėdyje bus svarstomi 4-ojo VAS „Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita“, 28-ojo VAS „Įmonių likvidavimas“ ir 29-ojo VAS „Tarpinė finansinė atskaitomybė“ projektai, 39-ojo VAS „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos“ projektas po viešo svarstymo. Posėdyje taip pat bus svarstomas pavyzdinio sąskaitų plano projektas, miškų apskaitos ir naujų verslo apskaitos standartų rengimo būtinumo tyrimų rezultatų apžvalga.
Dėl Apskaitos direktyvos nuostatų perkėlimo parengti verslo apskaitos standartų projektai 2014-10-21
Įgyvendindama 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/34/ES, Audito ir apskaitos tarnyba parengė ir viešam svarstymui skelbia verslo apskaitos standartų pakeitimo projektus.
Pakeistas 2014 m. atlikto audito kokybės peržiūrų planas 2014-10-16


APKLAUSA

Dėl praktikuojančių buhalterių tęstinio profesinio tobulėjimo

Kontaktai ir rekvizitai
Biudžetinė įstaiga Audito ir apskaitos tarnyba
Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius
Telefonas (8 ~ 5)  212 5464
Faksas (8 ~ 5)  262 0782
El. p. admin@aat.lt

Kodas 225869770
Ne PVM mokėtoja
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Tarnybos darbo laikas
I-IV 7.30-16.30
V 7.30- 15.15
Pietų pertrauka
11.30-12.15
žiūrėti visus kontaktus >>

Naujienlaiškių prenumerata