Apie mus

Audito ir apskaitos tarnyba, kurios savininkė ir steigėja yra valstybė, įsteigta 2002 m. vasario 28 d. Įgyvendinti savininko teises ir pareigas įgaliota Finansų ministerija. 
Įstaigai pavestos dvi pagrindinės funkcijos: leisti verslo apskaitos standartus ir vykdyti auditorių ir audito įmonių viešąją priežiūrą. 

Naujienos

2015 m. balandžio 16 d. vyks Apskaitos standartų komiteto posėdis. 2015-04-10
Apskaitos standartų komiteto posėdyje bus svarstomi 10-ojo VAS „Pajamos“, 11-ojo VAS „Sąnaudos“, 16-ojo VAS „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir investicijos į patronuojamąsias įmones“ projektai ir 5-ojo VAS „Pinigų srautų ataskaita“ pakeitimo projektas.
2015 m. kovo 25 ir 26 d. vyko keturioliktasis Europos audito tikrinimo grupės posėdis 2015-04-01
Apklausa dėl pavyzdinio sąskaitų plano 2015-04-01
Kviečiame pareikšti nuomonę dėl pavyzdinio sąskaitų plano.
Pakeista Atlikto audito tyrimo metodika 2015-04-01
2015 m. kovo 25 d. vyks Apskaitos standartų komiteto posėdis. 2015-03-23
Apskaitos standartų komiteto posėdyje bus svarstomi dėl Apskaitos direktyvos nuostatų įgyvendinimo parengti verslo apskaitos standartų projektai. Posėdyje taip pat bus svarstomi 10-ojo verslo apskaitos standarto „Pajamos“, 11-ojo verslo apskaitos standarto „Sąnaudos“ ir pavyzdinio sąskaitų plano projektai.
Parengtos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų formos, paruoštos naudoti Excel programoje 2015-03-13
IFIAR skelbia 2014 m. tikrinimo rezultatų apžvalgą 2015-03-03
Tarptautinis nepriklausomų audito priežiūros organizacijų forumas (IFIAR) 2015 m. kovo 3 dieną paskelbė 2014 m. atlikto tikrinimo rezultatų apžvalgą, kurioje apibendrinta viešojo intereso įmonių, įskaitant svarbias finansų sistemos institucijas, atliktų auditų tikrinimo, atlikto 29 IFIAR narių, audito priežiūros institucijų, rezultatai.
Paskelbta ataskaita dėl auditorių ir audito įmonių audito kokybės užtikrinimo 2014 metais 2015-03-03
2015 m. vasario 19 d. vyks Apskaitos standartų komiteto posėdis. 2015-02-18
Apskaitos standartų komiteto posėdyje bus svarstomi 4-ojo VAS „Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita“, 29-ojo VAS „Tarpinė finansinė atskaitomybė“ , 28-ojo VAS „Įmonių likvidavimas“ ir 16-ojo VAS „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir investicijos į patronuojamąsias įmones“ projektai, 5-ojo VAS „Pinigų srautų ataskaita“, 13-ojo VAS „Nematerialusis turtas“, 14-ojo VAS „Verslo jungimai“, 15-ojo VAS „Investicijos į asocijuotąsias įmones“, 24-ojo VAS „Pelno mokestis“ ir 26-ojo VAS „Išvestinės finansinės priemonės“ pakeitimo projektai. Posėdyje taip pat bus svarstomas pavyzdinio sąskaitų plano projektas ir klausimas dėl akcizų apskaitos.
2015 m. vasario 5, 10 ir 12 d. vyko nemokama konsultacija. 2015-02-17
2015 m. vasario 5 d. Vilniuje, 10 d. Kaune ir 12 d. Klaipėdoje įvyko nemokama konsultacija „Aktualūs finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimai ir verslo apskaitos standartų pakeitimai“.


APKLAUSA

DĖL PAVYZDINIO SĄSKAITŲ PLANO

Kontaktai ir rekvizitai
Biudžetinė įstaiga Audito ir apskaitos tarnyba
Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius
Telefonas (8 ~ 5)  212 5464
Faksas (8 ~ 5)  262 0782
El. p. admin@aat.lt

Kodas 225869770
Ne PVM mokėtoja
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Tarnybos darbo laikas
I-IV 7.30-16.30
V 7.30- 15.15
Pietų pertrauka
11.30-12.15
žiūrėti visus kontaktus >>

Naujienlaiškių prenumerata