ATKREIPIAME DĖMESĮ, KAD

ŠIS TINKLALAPIS NEBEATNAUJINAMAS.

NAUJAS TINKLALAPIS   WWW.AVNT.LT

Knyga „VAS 2016“

   Knygoje „Verslo apskaitos standartai 2016“ pateikti visi Audito ir apskaitos tarnybos priimti ir nuo 2016 m. sausio 1 d. galiojantys verslo apskaitos standartai. Skelbiami verslo apskaitos standartai 2015 m. iš esmės buvo peržiūrėti, nes į Lietuvos teisės aktus buvo perkeliama 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB. Šia Europos Sąjungos direktyva siekiama geresnio Europos Sąjungos įmonių finansinių ataskaitų palyginimo, vienodų reikalavimų mažosioms įmonėms visoje Europos Sąjungoje, tobulesnio informacijos atskleidimo ir nuoseklumo, kad finansinių ataskaitų vartotojai būtų geriau informuojami apie įmonių finansinę būklę.

   Šioje knygoje pateikiama:
• Visi nuo 2016 m. sausio 1 d. galiojantys verslo apskaitos standartai, pagal kuriuos turi būti sudaromos įmonių finansinės ataskaitos.
• Naujausias pavyzdinis sąskaitų planas.
• Standartuose vartojamų terminų žodynėlis.

   Knygą „Verslo apskaitos standartai 2016“ galima rasti čia (PDF leidinys).

 

 

 

Informacija paskelbta 2015 m. gruodžio 16 d.APKLAUSA

Dėl buhalterio profesionalo sąvokos

Kontaktai ir rekvizitai
Biudžetinė įstaiga Audito ir apskaitos tarnyba
Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius
Telefonas (8 ~ 5)  212 5464
Faksas (8 ~ 5)  262 0782
El. p. admin@aat.lt

Kodas 225869770
Ne PVM mokėtoja
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Tarnybos darbo laikas
I-IV 7.30-16.30
V 7.30- 15.15
Pietų pertrauka
11.30-12.15
žiūrėti visus kontaktus >>

Naujienlaiškių prenumerata