ATKREIPIAME DĖMESĮ, KAD

ŠIS TINKLALAPIS NEBEATNAUJINAMAS.

NAUJAS TINKLALAPIS   WWW.AVNT.LT

Priimti standartai

Verslo apskaitos standartų rengimo principai

Verslo apskaitos standartų taikymo išaiškinimas

Verslo apskaitos standartų oficialaus paskelbimo ir įsigaliojimo suvestinė

Pavyzdinis sąskaitų planas (pavyzdinis sąskaitų planas naudojamas verslo apskaitos standartų nuostatoms aiškinti ir nėra privalomas)
Redakcija, galiojusi iki 2008 m. sausio 3 d.
Redakcija, galiojanti nuo 2008 m. sausio 4 d. 
Redakcija su pakeitimais, priimtais iki 2013 m. gruodžio 2 d.
Redakcija su pakeitimais, priimtais iki 2015 m. balandžio 13 d. 
Redakcija su pakeitimais, priimtais iki 2016 m. sausio 28 d. 

1-asis verslo apskaitos standartas „Finansinė atskaitomybė
Standartas, patvirtintas 2003 m. gruodžio 18 d. 
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2006 m. gruodžio 20 d.
Standartas, patvirtintas 2010 m. gegužės 13 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2011 m. gruodžio 23 d. 
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2012 m. gruodžio 21 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2015 m. gegužės 28 d. (galioja nuo 2016 m. sausio 1 d.)

2-asis verslo apskaitos standartas „Balansas
Standartas, patvirtintas 2003 m. gruodžio 18 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2004 m. spalio 13 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2005 m. spalio 20 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2006 m. lapkričio 20 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2010 m. vasario 10 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2010 m. kovo 5 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2010 m. gruodžio 1 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2012 m. rugpjūčio 7 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2012 m. gruodžio 14 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2014 m. rugsėjo 30 d.
Standartas, patvirtintas 2015 m. birželio 16 d. (galioja nuo 2016 m. sausio 1 d.) 

3-iasis verslo apskaitos standartas „Pelno (nuostolių) ataskaita
Standartas, patvirtintas 2003 m. gruodžio 18 d. 
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2004 m. spalio 13 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2006 m. lapkričio 20 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2006 m. gruodžio 22 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2010 m. vasario 10 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2010 m. kovo 5 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2011 m. gruodžio 23 d. 
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2012 m. rugpjūčio 7 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2012 m. gruodžio 14 d.
Standartas, patvirtintas 2015 m. birželio 16 d. (galioja nuo 2016 m. sausio 1 d.)
Standartas su pakeitimais, priimtais iki gruodžio 28 d. (galioja nuo 2016 m. kovo 1 d.)

4-asis verslo apskaitos standartas „Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
Standartas, patvirtintas 2003 m. gruodžio 18 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2004 m. spalio 13 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2006 m. lapkričio 20 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2010 m. vasario 10 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2010 m. kovo 5 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2012 m. spalio 10 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2012 m. gruodžio 14 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2013 m. gruodžio 11 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2014 m. rugsėjo 30 d.
Standartas, patvirtintas 2015 m. balandžio 13 d. (galioja nuo 2016 m. sausio 1 d.)

5-asis verslo apskaitos standartas „Pinigų srautų ataskaita
Standartas, patvirtintas 2003 m. gruodžio 18 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2006 m. lapkričio 20 d.
Standartas, patvirtintas 2010 m. birželio 4 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2012 m. rugpjūčio 7 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2015 m. gegužės 28 d. (galioja nuo 2016 m. sausio 1 d.)

6-asis verslo apskaitos standartas „Aiškinamasis raštas
Standartas, patvirtintas 2003 m. gruodžio 18 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2006 m. gruodžio 20 d.
Standartas, patvirtintas 2010 m. birželio 2 d.
Standartas, patvirtintas  2012 m. gruodžio 21 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2014 m. rugsėjo 30 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2015 m. gegužės 28 d. (galioja nuo 2016 m. sausio 1 d.)

7-asis verslo apskaitos standartas „Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas
Standartas, patvirtintas 2003 m. gruodžio 18 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2010 m. gruodžio 1 d.
Standartas, patvirtintas  2011 m. gruodžio 23 d. 
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2012 m. gruodžio 21 d.

8-asis verslo apskaitos standartas „Nuosavas kapitalas
Standartas, patvirtintas 2003 m. gruodžio 18 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2005 m. balandžio 18 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2006 m. liepos 17 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2006 m. gruodžio 22 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2012 m. gruodžio 14 d. 
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2014 m. rugsėjo 30 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2015 m. rugsėjo 4 d. (galioja nuo 2016 m. sausio 1 d.)

9-asis verslo apskaitos standartas „Atsargos
Standartas, patvirtintas 2003 m. gruodžio 18 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2006 m. gruodžio 22 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2010 m. gruodžio 1 d. 
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2012 m. gruodžio 21 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2014 m. gruodžio 18 d.

10-asis verslo apskaitos standartas „Pajamos
Standartas, patvirtintas 2003 m. gruodžio 18 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2006 m. gruodžio 22 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2007 m. birželio 29 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2012 m. gruodžio 21 d.
Standartas, patvirtintas 2015 m. birželio 16 d. (galioja nuo 2016 m. sausio 1 d.)

11-asis verslo apskaitos standartas „Sąnaudos
Standartas, patvirtintas 2003 m. gruodžio 18 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2007 m. birželio 29 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2008 m. liepos 17 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2012 m. gruodžio 21 d.
Standartas, patvirtintas 2015 m. birželio 16 d. (galioja nuo 2016 m. sausio 1 d.)

12-asis verslo apskaitos standartas „Ilgalaikis materialusis turtas
Standartas, patvirtintas 2003 m. gruodžio 18 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2004 m. birželio 30 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2005 m. spalio 20 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2006 m. gruodžio 22 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2008 m. rugsėjo 16 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2008 m. gruodžio 8 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2010 m. vasario 19 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2010 m. gruodžio 1 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2011 m. gruodžio 23 d. 
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2012 m. gruodžio 21 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2013 m. rugsėjo 30 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2013 m. lapkričio 25 d. 
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2015 m. spalio 13 d. (galioja nuo 2016 m. sausio 1 d.)

13-asis verslo apskaitos standartas „Nematerialusis turtas
Standartas, patvirtintas 2003 m. gruodžio 18 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2006 m. gruodžio 22 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2007 m. lapkričio 20 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2008 m. rugsėjo 16 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2008 m. gruodžio 8 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2010 m. gruodžio 1 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2011 m. gruodžio 7 d. 
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2012 m. gruodžio 21 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2013 m. gruodžio 17 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2015 m. gegužės 28 d. (galioja nuo 2016 m. sausio 1 d.)

14-asis verslo apskaitos standartas „Verslo jungimai
Standartas, patvirtintas 2003 m. gruodžio 10 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2005 m. vasario 28 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2006 m. gruodžio 22 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2007 m. gruodžio 19 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2008 m. gruodžio 17 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2010 m. gruodžio 1 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2012 m. gruodžio 21 d.
Standartas, patvirtintas 2013 m. kovo 8 d. 
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2015 m. gegužės 28 d. (galioja nuo 2016 m. sausio 1 d.)

15-asis verslo apskaitos standartas „Investicijos į asocijuotąsias įmones
Standartas, patvirtintas 2003 m. gruodžio 10 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2005 m. kovo 4 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2006 m. kovo 28 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2006 m. gruodžio 22 d.
Standartas, patvirtintas 2008 m. gruodžio 17 d. 
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2009 m. birželio 30 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2010 m. gruodžio 1 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2012 m. gruodžio 21 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2013 m. balandžio 22 d. 
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2015 m. gegužės 28 d. (galioja nuo 2016 m. sausio 1 d.)

16-asis verslo apskaitos standartas „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir investicijos į patronuojamąsias įmones
Standartas, patvirtintas 2003 m. gruodžio 10 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2005 m. rugpjūčio 25 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2006 m. kovo 28 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2006 m. gruodžio 22 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2007 m. sausio 19 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2007 lapkričio 5 d.
Standartas, patvirtintas 2008 m. gruodžio 17 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2009 m. birželio 19 d.
Standartas su vėlėsniais pakeitimais, priimtais iki 2010 m. spalio 19 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2011 m. gruodžio 23 d. 
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2012 m. rugpjūčio 7 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2012 m. gruodžio 21 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2013 m. balandžio 22 d. 
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2015 m. gegužės 28 d. (galioja nuo 2016 m. sausio 1 d.)

17-asis verslo apskaitos standartas „Biologinis turtas
Standartas, patvirtintas 2003 m. gruodžio 10 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2010 m. gruodžio 1 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2012 m. gruodžio 21 d.
Standartas, patvirtintas 2013 m. gruodžio 10 d. 
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2015 m. gegužės 28 d. (galioja nuo 2016 m. sausio 1 d.)

18-asis verslo apskaitos standartas „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai
Standartas, patvirtintas 2004 m. spalio 27 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2006 m. kovo 28 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2006 m. gruodžio 22 d.
Standartas, patvirtintas 2009 m. lapkričio 11 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2012 m. gruodžio 21 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2014 m. rugsėjo 30 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2015 m. gegužės 28 d. (galioja nuo 2016 m. sausio 1 d.)

19-asis verslo apskaitos standartas „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei poataskaitiniai įvykiai
Standartas, patvirtintas 2003 m. gruodžio 18 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2006 m. rugsėjo 6 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2006 m. gruodžio 22 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2010 m. gruodžio 1 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2012 m. gruodžio 21 d.
Standartas, patvirtintas 2015 m. gegužės 28 d. (galioja nuo 2016 m. sausio 1 d.) 

20-asis verslo apskaitos standartas „Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda
Standartas, patvirtintas 2003 m. gruodžio 18 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2006 m. gruodžio 22 d. 
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2008 m. lapkričio 17 d.
Standartas su vėlėsniais pakeitimais, priimtais iki 2010 m. gruodžio 1 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2012 m. gruodžio 21 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2013 m. gruodžio 23 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2015 m. rugsėjo 4 d. (galioja nuo 2016 m. sausio 1 d.)

21-asis verslo apskaitos standartas „Dotacijos ir subsidijos
Standartas, patvirtintas 2003 m. gruodžio 18 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2005 m. rugpjūčio 25 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2006 m. gruodžio 22 d. 
Standartas, patvirtintas 2011 m. balandžio 19 d. 
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2011 m. gruodžio 7 d. 
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2012 m. gruodžio 21 d.

22-asis verslo apskaitos standartas „Užsienio valiutos kurso pasikeitimas
Standartas, patvirtintas 2003 m. gruodžio 18 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2006 m. liepos 14 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2006 m. gruodžio 22 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2012 m. gruodžio 21 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2013 m. spalio 4 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2014 m. gruodžio 18 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2015 m. rugsėjo 4 d. (galioja nuo 2016 m. sausio 1 d.)

23-iasis verslo apskaitos standartas „Turto nuvertėjimas
Standartas, patvirtintas 2004 m. gruodžio 8 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2006 m. kovo 28 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2006 m. gruodžio 22 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2010 m. gruodžio 1 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2011 m. balandžio 21 d. 
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2012 m. gruodžio 21 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2013 m. rugsėjo 30 d.

24-asis verslo apskaitos standartas „Pelno mokestis
Standartas, patvirtintas 2004 m. spalio 13 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2007 m. birželio 29 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2012 m. gruodžio 21 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2015 m. balandžio 13 d. (galioja nuo 2016 m. sausio 1 d.)

25-asis verslo apskaitos standartas „Statybos ir kitos ilgalaikės sutartys
Standartas, patvirtintas 2004 m. rugpjūčio 25 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2011 m. kovo 3 d. 
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2012 m. gruodžio 21 d.

26-asis verslo apskaitos standartas „Išvestinės finansinės priemonės
Standartas, patvirtintas 2007 m. rugsėjo 17 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2010 m. gruodžio 1 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2012 m. gruodžio 21 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2015 m. gegužės 28 d. (galioja nuo 2016 m. sausio 1 d.)

27-asis verslo apskaitos standartas „Viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutartys
Standartas, patvirtintas 2009 m. gruodžio 29 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2010 m. lapkričio 4 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2012 m. gruodžio 21 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2013 m. lapkričio 5 d.

28-asis verslo apskaitos standartas „Įmonių likvidavimas
Standartas, patvirtintas 2009 m. gruodžio 31 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2010 m. gruodžio 28 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2012 m. gruodžio 21 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2015 m. gegužės 28 d. (galioja nuo 2016 m. sausio 1 d.)

29-asis verslo apskaitos standartas „Tarpinė finansinė atskaitomybė
Standartas, patvirtintas 2005 m. rugsėjo 23 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2007 m. sausio 19 d.
Standartas, patvirtintas 2010 m. spalio 7 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2012 m. gruodžio 21 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2015 m. gegužės 28 d. (galioja nuo 2016 m. sausio 1 d.)

30-asis verslo apskaitos standartas „Susiję asmenys“ (Pripažintas netekusiu galios, paskelbta TAR 2015-06-01, i. k.  2015-08518)
Standartas, patvirtintas 2005 m. gruodžio 22 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2006 m. balandžio 3 d.
Standartas, patvirtintas 2008 m. gruodžio 17 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2012 m. gruodžio 21 d.

31-asis verslo apskaitos standartas „Atlygis darbuotojui
Standartas, patvirtintas 2008 m. gruodžio 22 d. 
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2009 m. gruodžio 17 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2012 m. gruodžio 21 d.

32-asis verslo apskaitos standartas „Tikrosios vertės nustatymas
Standartas, patvirtintas 2014 m. gruodžio 18 d.

33-iasis verslo apskaitos standartas „Finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių finansinė atskaitomybė“ (Pripažintas netekusiu galios nuo 2015 m. vasario 5 d., TAR 2015-02-04, i. k. 2015-01725)
Standartas, patvirtintas 2006 m. gegužės 12 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2006 m. lapkričio 20 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2010 m.  spalio 19 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2010 m. lapkričio 16 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2012 m. rugpjūčio 7 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2012 m. gruodžio 21 d.

34-asis verslo apskaitos standartas „Segmentų atskleidimas finansinėse ataskaitose
Standartas, patvirtintas 2005 m. gruodžio 22 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2009 m. gruodžio 29 d.

35-asis verslo apskaitos standartas „Įmonių pertvarkymas
Standartas, patvirtintas 2005 m. gruodžio 29 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2012 m. gruodžio 14 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2015 m. rugsėjo 4 d. (galioja nuo 2016 m. sausio 1 d.)

36-asis verslo apskaitos standartas „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė“ (Negalioja sudarant 2013 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių laikotarpių finansines ataskaitas. Už 2013 ir vėlesnius metus finansinės ataskaitos sudaromos pagal 38-ąjį verslo apskaitos standartą.)
Standartas, patvirtintas 2005 m. gruodžio 22 d.

37-asis verslo apskaitos standartas „Jungtinė veikla
Standartas, patvirtintas 2006 m. gruodžio 18 d.
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2010 m. vasario 11 d.
Standartas, patvirtintas 2011 m. gruodžio 23 d. 
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2012 m. gruodžio 21 d.

38-asis verslo apskaitos standartas „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos"
Standartas, patvirtintas 2012 m. spalio 16 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2014 m. vasario 18 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2014 m. gruodžio 18 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2015 m. vasario 2 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2015 m. rugsėjo 24 d. (galioja nuo 2016 m. sausio 1 d.)

39-asis verslo apskaitos standartas „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos
Standartas, patvirtintas 2010 m. gruodžio 13 d. 
Standartas su vėlesniais pakeitimais, priimtais iki 2011 m. birželio 8 d.
Standartas su vėlėsniais pakeitimais, priimtais iki 2011 m. spalio 17 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2012 m. rugpjūčio 7 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2012 m. gruodžio 21 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2013 m. vasario 7 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2013 m. gruodžio 23 d.
Standarto nauja redakcija, patvirtinta  2014 m. gruodžio 23 d.


40-asis verslo apskaitos standartas „Euro įvedimas"
Standartas, patvirtintas 2014 m. kovo 28 d.


41-asis verslo apskaitos standartas „Įmonių skaidymas
Standartas, patvirtintas 2010 m. vasario 22 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2012 m. gruodžio 21 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2015 m. rugsėjo 4 d. (galioja nuo 2016 m. sausio 1 d.)

43-iasis verslo apskaitos standartas „Kredito unijų apskaita ir finansinės ataskaitos"
Standartas, patvirtintas 2011 m. gruodžio 23 d. 
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2012 m. rugpjūčio 7 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2012 m. gruodžio 21 d.
Standartas su pakeitimais, priimtais iki 2013 m. vasario 7 d.APKLAUSA

Dėl buhalterio profesionalo sąvokos

Kontaktai ir rekvizitai
Biudžetinė įstaiga Audito ir apskaitos tarnyba
Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius
Telefonas (8 ~ 5)  212 5464
Faksas (8 ~ 5)  262 0782
El. p. admin@aat.lt

Kodas 225869770
Ne PVM mokėtoja
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Tarnybos darbo laikas
I-IV 7.30-16.30
V 7.30- 15.15
Pietų pertrauka
11.30-12.15
žiūrėti visus kontaktus >>

Naujienlaiškių prenumerata